Καλώς ήλθατε στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη»

Ο τίτλος σπουδών του ΔΠΜΣ είναι ενιαίος, απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

logo uniwa
logo ekpa
logo aspaite

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία επιστημονικού δυναμικού για τη στελέχωση δομών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, τομέων της αγοράς εργασίας όπου απαιτείται η ανάπτυξη & αξιοποίηση τεχνολογιών μάθησης, καθώς και για την προώθηση της έρευνας στην επιστημονική περιοχή της εκπαιδευτικής ψηφιακής τεχνολογίας.

Σπουδές
Το ΔΠΜΣ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και παρέχει
Επάρκεια Πληροφορικής & Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθηση
2018

Έτος Ίδρυσης

19

Μαθήματα

32

Διδάσκοντες