Καλώς ήλθατε στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη»

Ο τίτλος σπουδών του ΔΠΜΣ είναι ενιαίος, απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία επιστημονικού δυναμικού για τη στελέχωση δομών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, τομέων της αγοράς εργασίας όπου απαιτείται η ανάπτυξη & αξιοποίηση τεχνολογιών μάθησης, καθώς και για την προώθηση της έρευνας στην επιστημονική περιοχή της εκπαιδευτικής ψηφιακής τεχνολογίας.

Σπουδές
Το ΔΠΜΣ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και παρέχει Επάρκεια Πληροφορικής & Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.
2018

Έτος Ίδρυσης

19

Μαθήματα

28

Διδάσκοντες