1ος Κύκλος Διαλέξεων (Μάιος – Ιούνιος 2021)

To Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» διοργανώνει κύκλο διαλέξεων με προσκεκλημένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σκοπός του Κύκλου Διαλέξεων είναι η προώθηση του διαλόγου της Πληροφορικής με τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα, ο Κύκλος Διαλέξεων στοχεύει στην ανάδειξη σύγχρονων επιστημονικών επιτεύγματων από το χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και τη διερεύνηση επίκαιρων ανοικτών θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη ή/και την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και θεμάτων δεοντολογίας που αναδύονται.
Ο κύκλος διαλέξεων στοχεύει επίσης στην προώθηση της επικοινωνίας των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος με σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα και επιστήμονες από το χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας προωθώντας παράλληλα την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

e-ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

«Μαθησιακός Σχεδιασμός, ερευνητικές μέθοδοι και ψηφιακά περιβάλλοντα»

Τετάρτη 26/05/2021, ώρα 6:00 – 7:15μ.μ.

Γιάννης Δημητριάδης

Καθηγητής
University of Valladolid, School of Telecommunications Engineering
Υπεύθυνος εργαστηρίου GSIC/EMIC Consolidated Research

 

Τίτλος ομιλίας

Mixed method approaches in Technology Enhanced Learning
Μικτές μέθοδοι έρευνας στην περιοχή της Μάθησης που ενισχύεται από Τεχνολογία

 

Περίληψη

Positivist approaches have been dominant, and even synonymous sometimes, in scientific research. In the interdisciplinary research domain of Technology Enhanced Learning (TEL), interpretive approaches using qualitative methods have been also proposed, generating a rather dogmatic battle with positivist approaches that employ quantitative research methods. In this talk we discuss some quality criteria that may span both types of approaches, introducing the eventual need for a pragmatic approach that suggests the use of mixed methods. We present some basic concepts and examples of mixed methods drawn from the TEL field, and discuss some implications and recommendations for young postgraduate researchers.

Τετάρτη 2/6/2021, ώρα 6:00 – 7:15μ.μ.

Άννα Μαυρουδή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Norwegian University of Science and Technology
Department of Education and Lifelong Learning

 

Τίτλος ομιλίας

Design-based Research (DBR)
Έρευνα βασισμένη στο σχεδιασμό

 

 

Περίληψη

Η έρευνα που είναι βασισμένη στο σχεδιασμό είναι μια σχετικά σύγχρονη μεθοδολογία σχεδιασμού εκπαιδευτικής έρευνας. Σήμερα είναι αρκετά δημοφιλής παγκοσμίως και συνεχώς κερδίζει έδαφος ειδικά στο χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. To webinar αυτό στοχεύει να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες της συγκεκριμένης μεθόδου. Ακόμη, θα παρουσιαστούν τα βασικά βήματα υλοποίησης της μεθόδου με παραδείγματα. Συμπερασματικά,  θα γίνει μια πρόταση του πώς αυτά τα βήματα ευθυγραμμίζονται με τα στάδια συγγραφής μια ερευνητικής πρότασης. Τέλος θα γίνει συζήτηση πάνω στο θέμα με ερωτήσεις και ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών.

Τετάρτη 16/6/2021, ώρα 6:00 – 7:15μ.μ.

Βασίλης Βαμβακάς

Αναπληρωτής Καθηγητής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

 

Τίτλος ομιλίας

Ρητορική του μίσους στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας.
Είδη, στόχοι και αντιμετώπιση ενός πολύπλοκου φαινομένου

 

Περίληψη

Η ρητορική του μίσους στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα δεν είναι μια υπόθεση που αφορά μόνο το ρατσισμό έναντι μειονοτικών ή μεταναστευτικών ομάδων. Είναι διευρυμένο σύμπτωμα της κοινωνικής επιθετικότητας, της μιντιακής φαιδρότητας και του πολιτικού αρχαϊσμού που επικρατούν στον «σύγχρονο» ελληνικό δημόσιο λόγο εξαιτίας των νέων μέσων επικοινωνίας και φτάνουν στην κορύφωσή τους τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Είναι δείγμα ενός εκφασισμού που ενίοτε γίνεται επιτρεπτός και διασκεδαστικός γιατί σπάει τους κανόνες της πολιτικής ορθότητας, κάνει τη δημόσια επικοινωνία εκρηκτική, αποδομεί τους συμβιωτικούς κανόνες ευγενείας και εξοικειώνει την κοινή γνώμη με τις χειρότερες μορφές βαναυσότητας που κυριάρχησαν στην πολιτική και δημοφιλή κουλτούρα της τελευταίας περιόδου. Η χαρτογράφηση, η ανάλυση και η αντιμετώπιση αυτών των εκφάνσεων στη σύγχρονη διαδικτυακή δημόσια σφαίρα είναι επιτακτική, γνωστική, ερευνητική, πολιτική και εκπαιδευτική ανάγκη διαφοροποίησης του εκδημοκρατισμού από τις όποιες μισαλλόδοξες εκτραχύνσεις του.

Τετάρτη 23/6/2021, ώρα 6:00 – 7:15μ.μ.

Γιώργος Μαγουλάς

Καθηγητής
Birkbeck, University of London
Department of Computer Science and Information System
Director of Birkbeck Knowledge Lab, Director of Teaching Quality

 

Τίτλος ομιλίας

Designing Digital Tools for Learning Design
Σχεδιάζοντας Ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη Μαθησιακού Σχεδιασμού

 

Περίληψη

Technology creates new opportunities for designing engaging learning experiences but at the same time makes the process of learning design more complex, as different actors get involved in the process. In this talk, we will present ongoing work that aims to explore how learning design challenges are shaped through the interplay between the intentions of the learning designers and the digital technologies used for learning design and creation. We will review learning design tools and theories underpinning their development. Also, we will explore the actors involved in the learning design, their entwined relations, and the boundaries that come into existence when the actors are enacted in learning design using digital tools. Our analysis can offer insights towards an enhanced conceptual model of learning design for technology-enhanced learning. This can be useful to support the emergence of new learning design practices for the next generation of learning designers and the development of relevant digital technologies.

Συνεργασία των:

 • ΠΑΔΑ

  Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης

 • ΑΣΠΑΙΤΕ

  Εργαστήριο Εκπαίδευσης από Απόσταση με Ψηφιακές Τεχνολογίες

 • ΕΚΠΑ

  Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

 • ΕΚΠΑ

  Κέντρο Αριστείας: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες