Υποβολή αιτήσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Ανακοινώσεις

Υποβολή αιτήσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Τα Τμήματα
  • Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και
  • Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
προσκαλούν υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στo Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» που συνδιοργανώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.  

Υποβολή αιτήσεων: 16 Μαΐου έως και 17 Ιουλίου 2022

Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2022