Δίδακτρα-Υποτροφίες

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τέλη φοίτησης. Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τα τέλη φοίτησης για όλο το πρόγραμμα είναι  3600€ σε τέσσερεις ισόποσες δόσεις. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια. Επίσης, το 10% των φοιτητών που δεν εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία θα μπορούν να απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του Γ’ και Δ’ εξαμήνου με βάση τις επιδόσεις τους στο Α΄ έτος και υπό την προϋπόθεση προσφοράς έργου σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος.