Εργονομία και Διεπαφές Ανθρώπου/Μηχανής

Εξάμηνο:
Ομάδα:
Κατηγορία:

3ο
1
Προαιρετικό

Διδάσκοντες:

Περιγραφή

Στην πρώτη θεματική ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές αρχές της εργονομίας και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή. Αναφέρονται τα συστατικά στοιχεία του πεδίου, οι σχετιζόμενες επιστημονικές περιοχές και οι βασικές αρχές ευχρηστίας υπολογιστικών συστημάτων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα βασικά γνωσιακά μοντέλα, το μοντέλο ανθρώπινου επεξεργαστή, το μοντέλο διάδρασης χρήστη-συστήματος κατά Norman. Μελετώνται επίσης οι νόμοι οργάνωσης οπτικών ερεθισμάτων, καθώς και θέματα προσοχής, μνήμης και εστίασης προσοχής.

 

Στη δεύτερη θεματική ενότητα παρουσιάζονται αρχικά οι βασικές τεχνολογίες αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής: συσκευές εισόδου, συσκευές εισαγωγής κειμένου, συσκευές δεικτικές/επιλογής, επιλογή μέσω μενού, συμπλήρωση φόρμας, φυσική γλώσσα, απευθείας χειρισμός. Ακολούθως, εξετά η σχεδίαση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. Συγκεκριμένα, μελετώνται τα παρακάτω θέματα: οδηγίες σχεδιασμού, παραδείγματα σφαλμάτων διεπιφανειών, σχεδίαση εικονιδίων, ανάλυση απαιτήσεων, ανάλυση εργασιών, πρωτότυπα, προδιαγραφές ευχρηστίας, μοντελοποίηση/προφίλ χρήστη, σχεδίαση επικεντρωμένη στο χρήστη.

 

Στην τρίτη θεματική ενότητα μελετάται η αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες μεθόδων αξιολόγησης και οι μελέτες περίπτωσης. Μελετώνται τεχνικές ελέγχου ευχρηστίας (usability testing) και μέθοδοι επιθεώρησης ευχρηστίας (usability inspection): παρατήρηση/μελέτες πεδίου (field studies), γνωσιακό περιδιάβασμα (cognitive walkthrough), ευρετική αξιολόγηση (heuristic evaluation), καθώς και άλλες τεχνικές (συμπλήρωση ερωτηματολογίου, logging, eye tracking, κ.α.).