Εκπαιδευτική Ρομποτική

Εξάμηνο:
Ομάδα:
Κατηγορία:

1ο
2
Προαιρετικό

Διδάσκοντες:

Καρκαζής Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
Παπανικολάου Κυπαρισσία, Καθηγήτρια
Καρολίδης Δημήτριος

Περιγραφή

Στην 1η ενότητα επιχειρείται μία εισαγωγή στην έννοια του ρομπότ και τα βασικά χαρακτηριστικά του καθώς και της ρομποτικής ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Ειδικότερα μελετώνται (α) οι βασικές αρχές/έννοιες που διέπουν τη ρομποτική καθώς και η χρησιμότητά της ως εκπαιδευτικό εργαλείο, (β) εναλλακτικές τεχνολογίες και πλατφόρμες ρομποτικής που αξιοποιούνται στην εκπαίδευση, και (β) εκπαιδευτικές εφαρμογές της ρομποτικής σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα ή διαθεματικά project και βαθμίδες εκπαίδευσης.

 

Η 2η ενότητα εστιάζει σε κατασκευές και προγραμματισμό με Lego Mindstorms EV3. Συγκεκριμένα αφορά (α) την κατασκευή ενός απλού ρομπότ και την εξοικείωση με το υλικό των περιφερειακών συσκευών του (sensors/actuators/motors), (β) τον προγραμματισμό του ρομπότ με την χρήση λογισμικού Lego Mindstorms / Scratch, (γ) την εκτέλεση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε εργαστηριακό περιβάλλον.

 

Η 3η ενότητα εστιάζει στην εξοικείωση με την πλατφόρμα Arduino UNO. Συγκεκριμένα αφορά (α) μια σύντομη εισαγωγή στα μικρο-υπολογιστικά συστήματα, (β) την περιγραφή της πλατφόρμας Arduino Uno και των περιφερειακών συσκευών, (γ) σύντομη περιγραφή της πλατφόρμας Raspberry, καθώς και του λειτουργικού συστήματος Raspbian, (δ) το προγραμματιστικό περιβάλλον, (δ) την εκτέλεση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε εργαστηριακό περιβάλλον.

 

Η 4η ενότητα αφορά μεθοδολογίες σχεδιασμού μαθησιακών πλαισίων που αξιοποιούν εκπαιδευτική ρομποτική. Μεθοδολογία σχεδιασμού project εκπαιδευτικής ρομποτικής. Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην ολιστική προσέγγιση STEM/STEAM. Οι φοιτητές οργανώνονται σε ομάδες εργασίας και επιλέγουν αντικείμενα και την ρομποτική πλατφόρμα στην οποία σχεδιάζουν ένα project. Οι εργασίες παρουσιάζονται και αξιολογούνται στο τέλος του εξαμήνου.