Μαθήματα

1ο Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Μαθήματα Υποχρεωτικά Ομάδα Διδακτικές Ώρες ανά εβδομάδα ECTS
Επιστήμες της Αγωγής στον 21ο Αιώνα και Ψηφιακές Τεχνολογίες 1 2 7.5
Ψηφιακά Αποθετήρια και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι 2 2 7.5
Σύνολο 4 15

 

Μαθήματα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Διδακτικές Ώρες ανά εβδομάδα ECTS
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 1 2 7.5
Εκπαίδευση και μάθηση για το περιβάλλον και την αειφορία στην ψηφιακή εποχή 1 2 7.5
Οπτικοακουστικός Γραμματισμός 2 2 7.5
Εκπαιδευτική Ρομποτική 2 2 7.5
Σύνολο 8 30

2ο Εξάμηνο

3ο Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Μαθήματα Υποχρεωτικά Ομάδα Διδακτικές Ώρες ανά εβδομάδα ECTS
Ειδικές Διδακτικές γνωστικών αντικειμένων 1 2 7.5
Ερευνητική εργασία 15
Σύνολο 22.5

 

Μαθήματα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Διδακτικές Ώρες ανά εβδομάδα ECTS
Ψηφιακά παιχνίδια και Εικονικοί κόσμοι 1 2 7.5
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθησιακών Περιβαλλόντων 2 2 7.5
Εργονομία και Διεπαφές Ανθρώπου-Μηχανής 1 2 7.5
Ευφυή και Προσαρμοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης 2 2 7.5
Σύνολο 8 30

4ο Εξάμηνο

 

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Μαθήματα Υποχρεωτικά ECTS
Εκπόνηση Mεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 1
Σύνολο 30